Nederlands English Deutsch
Facebook LinkedIn Twitter

Wat is vrij wild?

Met vrij wild wordt die groep dieren aangemerkt die leeft in de vrije wildbaan en ingevolge wetgeving bejaagd mag worden. Het moment van bejaging is afhankelijk van de diersoort.  Deze wetgeving wordt per land vastgesteld en kent overéénkomsten maar ook grote verschillen. Zo is het mogelijk dat in een land de jacht op een diersoort is verboden en in het buurland de jacht erop is toegestaan. De handel is dan over het algemeen wel toegestaan, mits de herkomst aangetoond kan worden. Naast vrij wild, bestaan er ook diersoorten die worden gekweekt. Deze dieren leven dan binnen een afrastering, waarbinnen veelal de natuurlijke leefomgeving wordt nagebootst.

 

« Terug