Nederlands English Deutsch
Facebook LinkedIn Twitter

Bedrijfskolom wild

De bedrijfskolom beschrijft het traject van producent naar consument. Hoe dit traject is opgebouwd ziet u in het onderstaande schema.

Bedrijfskolom wild

 bedrijfskolom

 

Jager Voert beheersactiviteiten uit in het kader van de Flora- en Faunawet en houdt de wildstand op peil.
Poelier Detaillist, specialist in wild en pluimvee, traiteur.
Horeca Restaurants
Import Invoer vanuit andere landen.
Wildverwerkingsinrichting  Onderneming waarin wild wordt verwerkt en veredeld.
Groothandel Koopt verwerkt wild in en levert dit door.
Detailhandel Poeliers (met winkel en op de markt), slagers, supermarkten.
Instellingen Verzorgings- en verpleeghuizen, kazernes, ziekenhuizen.
Fokkerij Onderneming waarin wild wordt gefokt voor de slacht c.q. levende export.
Levende export Uitvoer naar andere landen van gefokt wild.