Nederlands English Deutsch
Facebook LinkedIn Twitter

Voedselveiligheid en kwaliteit

Wildbranche > kwaliteit wild

 

Alleen veilig voedsel op de Europese markt

In de Europese Unie bestaan er sinds 1964 al hoge normen voor voedselveiligheid en hygiëne. Sinds januari 2006 zijn deze voorschriften gemoderniseerd met als doel de consument nog meer te beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico's. De huidige wetgeving voor levensmiddelenhygiëne is onder meer gebaseerd op de identificatie, voorkoming en bestrijding van gevaren in de gehele voedselketen, van de boerderij of van de plaats waar de dieren bejaagd worden, tot de consument.

Foto: Keuring door de voedsel- en warenautoriteit (VWA)

Levensmiddelenbedrijven van een hoog niveau

De levensmiddelenbedrijven spelen hierbij een belangrijke rol. Zij moeten garanderen dat de regels worden nageleefd in hun activiteiten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de infrastructuur en apparatuur die voor de verwerking van voedingsmiddelen, zoals wild, worden gebruikt, altijd schoon en goed onderhouden moeten zijn, dat personen die direct in contact met levensmiddelen komen hun persoonlijke hygiëne op een hoog peil houden, dat voorschriften voor microbiologische hygiëne worden nageleefd terwijl ook andere gevaren voor de voedselveiligheid worden voorkomen en, ten slotte, dat er maatregelen voor het beheersen van dergelijke gevaren worden toegepast.

In vakjargon wordt dit laatste aspect aangeduid met: 'HACCP'. Dit is een methode waarmee potentiële gevaren voor de voedselveiligheid kunnen worden opgespoord en beheerst tijdens het productie- verwerkings- en distributieproces van levensmiddelen. Anno 2007 zijn alle exploitanten in de levensmiddelensector verplicht deze methode toe te passen.

Voor de zekerheid nog controles door officiële instanties

Natuurlijk zien de overheden en zelfs de Europese Commissie er op toe dat alle voorschriften worden nageleefd en dat het hoge niveau van voedselveiligheid bereikt wordt.

Om deze autoriteiten in staat te stellen op elk gewenst moment de vereiste controles uit te voeren, moeten alle bedrijven bij de bevoegde overheidsinstellingen in hun land geregistreerd zijn. Ondernemingen die met dierlijke producten, zoals wild, werken moeten vaak zelfs worden goedgekeurd (erkend) door de officiële autoriteiten. Zonder een dergelijke erkenning mogen zij hun activiteit niet uitoefenen!

Het in de handel brengen van producten is alleen toegestaan als het product is voorzien van een identificatie- of gezondheidsmerk waaruit de herkomst van het product (land, bedrijf) blijkt. Waar een product vandaan komt is dus altijd na te gaan.

Levensmiddelen die van buiten de Europese Unie komen

De hoge normen die de Europese Unie (EU) zichzelf oplegt worden ook geëist van landen of bedrijven van buiten de EU die hun producten op de Europese markt willen afzetten. Zij moeten aan dezelfde voorschriften voldoen. Dit moeten ze onder meer garanderen door zgn. gezondheidscertificaten die de producten vergezellen. Daarnaast heeft de Europese Commissie een speciaal team dat alle landen afreist en controleert.

Ten slotte worden alle producten aan de buitengrensposten van de EU nog eens gecontroleerd alvorens ze mogen worden ingevoerd.