Nederlands English Deutsch
Facebook LinkedIn Twitter

Wildplaza: het hele jaar door wildseizoen 

Wildbranche > wildseizoen traditioneel
Met wild wordt die groep dieren aangemerkt die leeft in de vrije wildbaan en ingevolge wetgeving bejaagd mag worden. Het moment van bejaging is afhankelijk van de diersoort en gesproken kan dan worden over het wildseizoen.

De momenten van bejaging kunnen ook nog eens uitéénlopen. Zo begint de jacht op wilde eenden in Nederland op 15 augustus, is er afschot mogelijk op reegeiten vanaf 1 januari en mogen reebokken pas vanaf 15 mei worden geschoten. Hierdoor is er nagenoeg het hele jaar door vers wild verkrijgbaar, alleen niet alle wildsoorten op hetzelfde moment. Er is dus geen duidelijk wildseizoen aan te wijzen. Traditioneel wordt de periode vanaf 15 oktober tot 31 december wel het "wildseizoen" genoemd, om die reden dat in deze periode de jacht op de meeste bejaagbare Nederlandse wildsoorten is toegestaan.

De wetgeving die aan de jacht ten grondslag ligt, wordt per land vastgesteld en kent overeenkomsten maar ook grote verschillen. Zo is het mogelijk dat in een land de jacht op een diersoort is verboden en in het buurland de jacht erop wel is toegestaan. De handel is dan over het algemeen wel toegestaan, mits de herkomst van het wild aangetoond kan worden.

Naast vrij wild, bestaan er ook diersoorten die worden gekweekt. Deze dieren leven dan binnen een afrastering, waarbinnen veelal de natuurlijke leefomgeving wordt nagebootst.